รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ 2 ปีการศึกษา 2557   
วันที่ประกาศ : 24 เมษายน 2557


>>ดูประกาศและรายชื่อ<<

กำหนดการและสาขาที่จะรับสมัครในรอบ 3
จะแจ้งให้ทราบในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 บนเวบไซต์นี้เท่านั้น